Chat med osschat_bubblechat_bubble

Samfunnsansvar

Fantastiske Vesterålen trenger mer enn gode arbeidsplasser og vakker natur. For å tiltrekke oss – og beholde – gode og varige krefter i vår region, trenger vi også spennende fritidsaktiviteter og et rikt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Vi vet at det krever mye tid, ressurser og ikke minst entusiasme av de mange ildsjelene som står på for at vi skal nyte godt av disse tilbudene. Vesterålskraft bidrar derfor mye for å legge til rette for et omfattende aktivitetstilbud i lokalmiljøet. 

Vesterålskraftfondet

Vesterålskraft foretar to ganger i året en tildeling av støtte til  ideelle organisasjoner, lag og foreninger som har sin hovedaktivitet innenfor kultur og idrett rettet mot barn og unge i Vesterålskraft sine eierkommuner Bø, Sortland og Øksnes.


Støtte gis til ideelle organisasjoner, lag og foreninger som driver:

  • barne- og ungdomsarbeid
  • kultur og idrett
  • innenfor våre eierkommuner; Bø, Sortland eller Øksnes.

Ovenstående kriterier må dokumenteres i søknaden. Vesterålskraft foretar tildelinger til de prosjektene som vi anser som de beste uavhengig av kommunetilknytning og som tilfredsstiller ovenstående kriterier. De som får støtte i inneværende år, kan ikke regne med å komme i betraktning igjen før tre år er gått. Dette for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling. Søknadsfrist er 1. mars og 1. september i 2018. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom hele året.